Doplňujúce voľby do Rady školy 2023 - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Doplňujúce voľby do Rady školy 2023

Doplňujúce voľby do RADY ŠKOLY


Do Rady školy pri Spojenej škole Čaklov
boli zvolení v stanovenom termíne dvaja zástupcovia
z rodičov žiakov školy (viď výsledky volieb).Dokumenty a výsledky doplňujúcich volieb RŠ 2023:

                      D O K U M E N T Y
na stiahnutie
  • Výzva PSK - Doplňujúce voľby do Rady školy

  • Výzva riaditeľky - Voľby do RŠ 2023
  • Volebný poriadok - Voľby do RŠ 2023
  • Volebná komisia - Voľby do RŠ 2023
  • Súhlas s kandidatúrou do RŠ
  • Sčítanie hlasov rodičov_SŠ 2023
  • Výsledky volieb do RŠ
.

Návrat na obsah