SPRÁVY - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

SPRÁVY


Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za jednotlivé školské roky:

SPRÁVA  za  školský  rok
PDF súbor
Poznámka
2019-20

r. š.:  Mgr. Stanislav Kráľ
2020-21
r. š.:  Mgr. Stanislav Kráľ
2021-22
r. š.:  Mgr. Stanislav Kráľ
2022-23
r. š.:  PaedDr., Ing. Renáta Dolhá.Návrat na obsah