Fotogaléria - rok 2024 - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Fotogaléria - rok 2024


.
🌞 NA ODBORNOM VÝCVIKU 🌞
Na odbornom výcviku v odbore praktické práce sa žiačky zdokonalili v stolovaní a zároveň v pestovateľských prácach. 😊
🌞 BESEDA S MISIONÁROM 🌞
Pierre van Vuuren, človek rešpektovaný svojím okolím, je misionár pochádzajúci z Južnej Afriky, ktorý žije na Slovensku, konkrétne v obci Soľ. Spolu s manželkou pomáhajú sociálne znevýhodneným rodinám a tiež sa venujú charite. V rámci rozvojového projektu škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách sme preto zorganizovali stretnutie aj s človekom, ktorý rieši rasové problémy, búra predsudky a snaží sa priblížiť a spoznať ľudí žijúcich v našich komunitách. Veríme, že aj táto zaujímavá a podnetná beseda žiakov zaujala. 😊
🌞 DEŇ  UČITEĽOV 🌞
Blahoželáme ...
💥️Varíme, pečieme... 💥
Praktické práce žiačok na odbornom výcviku pri príprave chutných dobrôt.
💥 BESEDA - ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ RÓMOVIA 💥
V rámci rozvojového projektu škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, do ktorého sa naša škola zapojila, sme absolvovali besedu, počas ktorej sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o pôvode Rómov, o migrácii, ale aj niečo o rómskom jazyku. Besedu zrealizoval pedagóg našej školy.
 
Bola to tiež prvá beseda uskutočnená už v 💥NOVEJ KLUBOVNI💥, ktorú si žiaci hneď obľúbili.
💥 NOVÁ KLUBOVŇA 💥   👉PRED a PO👈
Dnes sme úspešne otvorili našu NOVÚ KLUBOVŇU, na realizácii ktorej sa podieľali takmer všetci.
Veríme, že to bude pre žiakov miesto oddychu, miesto, kde sa môžu lepšie spoznávať a vytvárať si tak krásne spomienky zo školských čias. ️✨
❇️ PROJEKT OLEJKO
Každý deň sa v domácnostiach vytvára množstvo použitého kuchynského oleja, ktorý často končí v kanalizácii alebo prírode. Tam môže spôsobiť vážne škody, ako je upchatie kanalizácie či znečistenie životného prostredia. Okrem iného má tento projekt aj vzdelávací charakter. Chceme ukázať mladej generácii, že každý z nás môže prispieť k ochrane životného prostredia jednoduchými, ale účinnými krokmi. Jedným z nich je aj správne zaobchádzanie s použitým kuchynským olejom.
"Záhradník - Spojená škola Čaklov"
Propagačný materiál vytvorený žiakmi školy...
Predstavujeme vám odbor "záhradník"...
SPOMIENKA NA MINULOROČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
❤️ KRÁSNY VALENTÍN ❤️
 

Dnes (14.2.2024) žiaci odboru záhradník v spolupráci s odborom praktické práce mali možnosť precvičiť si svoje zručnosti pri príprave valentínskeho posedenia pre pár. Záhradníci pripravili aranžmány, sviece a servítky a dievčatá odboru praktické práce pohostenie a prípitok. 🌹🌺
 
Počas vzájomnej spolupráce si všetci utužili priateľstvá a veríme, že pripravené pohostenie im výborne chutilo a že budú motiváciou aj pre ďalších žiakov. 😊🌺
🌼 BESEDA - PROJEKT KRÓKUS, HOLOKAUST 🌼

V rámci rozvojového projektu škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, do ktorého sa naša škola zapojila, sme dnes absolvovali besedu o holokauste, ktorú zrealizovali pedagógovia našej školy.
Žiaci si pripomenuli historické fakty holokaustu a dôsledky nacistického režimu.
🌼 BESEDA S PREDSEDOM MATICE SLOVENSKEJ 🌼
 
 
V rámci rozvojového projektu škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, do ktorého sa naša škola zapojila, sme dnes absolvovali besedu s pánom Gešperom, predsedom Matice slovenskej v Soli.
 
Žiaci sa dozvedeli zaujímavé fakty z našej histórie s dôrazom na východoslovenské roľnícke povstanie, históriu štátnej vlajky a získali informácie o zameraní a poslaní Matice slovenskej. 😊
❤️ VALENTÍNSKA ZÁBAVA ❤️.

Tento rok sa o zábavu postará 1. B.
Záhradníčky a záhradníci spolu s dievčatami odboru praktické práce už pracujú na valentínskej výzdobe, ale aj tvorbe valentínok a maličkých darčekov, ktorými chcú potešiť svojich spolužiakov, ale aj učiteľov. 😊🌺🌷
❄️ LYŽIARSKY KURZ ❄️

V dňoch 22. – 26. januára 2024 sa prvá skupina žiakov 1. ročníka zúčastnila lyžiarskeho kurzu v lyžiarskom stredisku Ski Zámutov. Snehové podmienky na zjazdovke, ako aj služby poskytované prevádzkovateľom strediska boli ako vždy výborné. ⛷ Veríme, že si žiaci lyžiarsky kurz užili a odniesli si z neho len pozitívne a hodnotné zážitky. ☺

Keďže už je za nami prvý polrok školského roka, za odmenu sme si vo štvrtok viacerí užili športový deň v Zámutove;
či už lyžovačkou, sánkovačkou alebo poznávacou turistikou po okolí. Každý podľa svojho gusta. 😉☺️
❄️ Ostatní študenti si spríjemnili štvrtkový čas rôznymi športovými aktivitami v škole pod vedením našich majstrov odbornej výchovy a pedagógov. 😊
❄️ PRECHÁDZKA ZIMNOU KRAJINOU
... počas mimoškolskej krúžkovej činnosti. 😌
❄️ DOM ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ ZÁMUTOV ❄️

V rámci krúžku mali žiaci možnosť spoznať zaujímavý skanzen v blízkej obci Zámutov, kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o tradičnej ľudovej kultúre. Prehliadkou sa preniesli späť v čase o nejakých 100 rokov a nazreli do života našich predkov. Obzreli si zbierku nástrojov, folklórne odevy a mnoho ďalšieho. Nechýbali ani poznatky z histórie o obci Zámutov.
🕍 SPOMIENKA NA FESTIVAL ŠTUDENTSKÉHO REMESLA 🕍

V júni 2023 sa žiaci našej školy zúčastnili Festivalu študentského remesla na nádvorí Kežmarského hradu. 😌
Ide o tradičné podujatie, na ktorom študenti stredných odborných škôl na Slovensku prezentujú svoje zručnosti, remeselnú výrobu, kultúru, kulinárske špeciality a iné. Nechýbajú ani súťaže a bohatý kultúrny program. 😌
🍀 SEPAROVANIE ODPADU 🍀

Na našej škole vedieme žiakov k separovaniu odpadu. Veríme, že ak si to osvoja už v školských laviciach, vezmú si tento príklad aj do svojich domovov a budú tak prispievať k ochrane našej vzácnej prírody. 🤗
Do kompostéra žiaci dávajú zvyšky z ovocia a zeleniny, odpad z kvetov použitých pri aranžovaní, lístie, trávu, záhradný odpad, ako napríklad burinu, zvyšky zo zberu plodín, drevnú štiepku a hobliny. Takto získaný kompost využívame na skvalitňovanie pôdy pre rastliny a plodiny, ktorým zabezpečíme ten najlepší základ pre ideálny rast a vývoj. 🍀🌺🌳🌼
⭐️ NOVÁ KLUBOVŇA

V rámci rozvojového projektu škôl na podporu etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách, do ktorého sa naša škola zapojila, sme získali finančné prostriedky na vytvorenie ➡️ KLUBOVNE PRE ŽIAKOV. ⬅️
Žiaci v odbore STAVEBNÁ VÝROBA už usilovne pracujú na jej realizácii. 💪😊🌟
⭐️ KONFERENCIA O SMEROVANÍ SPOJENEJ ŠKOLY ČAKLOV ⭐

Nový rok sme začali ,,ponovoročnou kapustnicou”, ktorej sa zúčastnili:
vedúci odboru školstva PSK, pozvaní pracovníci z komunitných centier, terénni pracovníci
a ďalší, ktorí majú záujem podieľať sa na rozvoji Spojenej školy Čaklov a vyriešiť kľúčové problémy.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za účasť, vážime si to. 😌

Návrat na obsah