Regionálny príspevok - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah

Regionálny príspevokRegionálny príspevok z Úradu vlády SR - na nákup učebných pomôcok

Spojená  škola Čaklov je jedinou strednou školou v našom regióne v okrese Vranov nad Topľou, ktorá vychováva kvalifikovaných pracovníkov pre oblasť poľnohospodárstva a stavebníctva.

Cieľom regionálneho príspevku bolo vytvoriť a vybaviť regionálne centrum vzdelávania pre vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva a stavebníctva v okrese Vranov nad Topľou.

Regionálny príspevok v hodnote 69 400 EUR bol použitý na úhradu bežných výdavkov spojených s nákupom materiálno-technického vybavenia odborných dielní v priestoroch Spojenej školy v rámci projektu regionálneho centra vzdelávania.


.


Návrat na obsah