DOMOV - SOŠ Čaklov

Spojená škola Čaklov
MF Software
Prejsť na obsah
PONUKA ŠTÚDIA pre žiakov ZŠ
a)  trojročné učebné odbory ()
agromechanizátor, opravár -  vhodný pre chlapcov
murár -  vhodný pre chlapcov
záhradník (záhradníčka) -  vhodný pre dievčatá i chlapcov
Trojročné učebné odbory sú určené pre žiakov z 9. ročníka ZŠ.

b) dvojročné učebné odbory  ()
stavebná výroba -  vhodný pre chlapcov
praktické práce  -  vhodný pre dievčatá i chlapcov
Dvojročné učebné odbory sú určené pre žiakov zo 6. - 8. ročníka ZŠ.
Informácia pre uchádzačov o štúdium
na tunajšej škole do 1. ročníka
v školskom roku 2024/2025
=============================
Máme ešte voľné miesta:

- v 3-ročnom učebnom odbore:
3661 H murár 2 miesta
- v 2-ročnom učebnom odbore:
3169 F praktické práce 16 miest
3686 F stavebná výroba - 4 miesta

FOTOGALÉRIA

- zachytená -

V  študentskom DOMOVE MLÁDEŽE
ponúkame aj UBYTOVANIE.

=======================================================================================
Verejnosti oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článkom č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo
=======================================================================================

Návrat na obsah